Tuchtcommissie

De Tuchtcommissie is in 2016 ingesteld als onderdeel van het beleid van Onze Club op het gebied van Sportiviteit & Respect (S&R). 
Samen met de arbitragecommissie en de commissie S&R draagt de Tuchtcommissie bij aan een 
veilig sportklimaat voor alle leden. 

Wanneer kom je in aanraking met de Tuchtcommissie? 
De Tuchtcommissie komt in actie wanneer er sprake is van onwenselijk gedrag van leden van Onze Club of andere betrokkenen op en in de omgeving van de hockeyvelden. Denk daarbij aan het opgelegd krijgen van een rode kaart, het krijgen van een niet-spelgerelateerde gele kaart, het binnen korte tijd opgelegd krijgen van meerdere kaarten, maar ook ander onwenselijk gedrag op en rondom het veld van (ouders van) spelers, coaches of andere betrokkenen. 

Wat doet de Tuchtcommissie? 
De Tuchtcommissie verzamelt informatie over het ‘voorval'. De betrokkene kan worden opgeroepen om te verschijnen om zijn/haar kant van het verhaal te doen en vragen van de Tuchtcommissie te beantwoorden waarna de Tuchtcommissie na beraadslaging op basis van de beschikbare informatie het Bestuur van Onze Club zal adviseren over de (al dan niet) op te leggen sanctie. 
Soms is een gesprek met de Tuchtcommissie al voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Bewustzijn over (ongewenst) gedrag is immers het belangrijkste doel. Soms is helaas meer nodig. In dat geval zal een sanctie worden opgelegd door het Bestuur. 

Welke soorten sancties bestaan er?
Een sanctie kan verschillende vormen hebben, zoals een opgelegde taak (bijvoorbeeld begeleiding van een (jeugd)wedstrijd of training of draaien van een bardienst), een schorsing voor een of meerdere wedstrijden, een geldboete, of - in uiterste gevallen - een royement. 

Wanneer komt de Tuchtcommissie bijeen?
De Tuchtcommissie houdt tijdens het (veld)hockeyseizoen in beginsel iedere dinsdagavond ‘zitting’. Houd er dus rekening mee dat, wanneer je in het weekend bijvoorbeeld een rode kaart opgelegd hebt gekregen, de kans groot is dat je zal worden opgeroepen voor een gesprek met de Tuchtcommissie op de daarop eerstvolgende dinsdag. Er zullen dan (minimaal) twee leden van de Tuchtcommissie aanwezig zijn. Wanneer je een jeugdlid bent, zal een van je ouders ook worden gevraagd om mee te komen naar het gesprek. 

Wordt de informatie over sancties doorgegeven aan de KNHB?
In het geval van gele en rode kaarten wordt de door het Bestuur opgelegde sanctie ook aan de KNHB doorgegeven. De KNHB houdt rekening met die sancties bij haar eigen tuchtrechtelijke beoordeling die plaats heeft naast de beoordeling door de Tuchtcommissie van BH&BC Breda, zodat er geen ”dubbele” bestraffing plaatsvindt. 

Wie zitten er in de Tuchtcommissie?
De samenstelling van de Tuchtcommissie kunt u hier vinden. Bij vragen, neem gerust contact op met de bestuursverantwoordelijke of een van de leden van de Tuchtcommissie