Sportiviteit & Respect


Bij BH&BC Breda vinden we Sportiviteit en Respect (S&R) belangrijk. Sinds 2015 hebben we binnen de club een commissie die nadenkt over de wijze waarop we dit binnen Breda vorm kunnen geven, met ook een portefeuillehouder binnen het bestuur 

S&R is een breed onderwerp waarvan alles onder kan vallen: Van het opruimen van de velden na de wedstrijd, het gedrag van ouders aan de lijn, respect richting de scheidsrechter, de emoties van de spelers zelf en het gedrag in het veld, maar ook de respectvolle benadering van alle vrijwilligers binnen de club.

De S&R commissie richt zich met name op de wijze waarop we met elkaar, de tegenstander en arbitrage omgaan. In het veld lekker sportief tegen elkaar strijden, maar na de wedstrijd ook met elkaar en de tegenstander even wat drinken, kenmerkt de hockeysport en draagt bij aan de goede sfeer en sportiviteit op de club.Dit is geen vanzelfsprekendheid meer. Om dit gedrag en besef van jongs af aan te moedigen, worden naast de kinderen vooral ook ouders en coaches van de jongste jeugd (3-tallen, 6-tallen, 8-tallen) bewust gemaakt van het belang en je eigen rol.Bij de start van een nieuw seizoen staan we daarom in de kick-off ook stil bij S&R. Daarnaast houden we gedurende het seizoen avonden voor ouders en coaches van alle jeugdteams met sprekers met expertise op het gebied van sportief coachen en spelbegeleiden, de rol van de ouder en motiveren van hockeyende kinderen.

Voor alle geïnteresseerden stelt onze club ook een e-learning beschikbaar van psychologe Tischa Neeve over deze onderwerpen. 
(mail naar [email protected] en ontvang gratis een inlogcode)

Door commissie S&R is ook de zogenoemde blauwe kaart in het leven geroepen die de (jongste) jeugdteams aan hun tegenstander uitreiken na een wedstrijd. Hierop beschrijven ze wat ze als positief aan de tegenstander hebben ervaren.Het maken en ontvangen van complimenten nodigt uit tot een andere blik op de wedstrijd, waarin naast sportief strijden om de winst ook spelplezier belangrijk is!

Wij trekken zoveel mogelijk op met andere commissiesen de HOT’s om zo zorg te dragen voor (het behoud van) een sportieve en respectvolle sfeer in alle onderdelen van de club.

Belangrijk aspect voor onze club bij S&R is de samenwerking met de andere hockeyclubs in onze regio: Zwart-Wit, Push, MHC Teteringen en HCP (Prinsenbeek). S&R is juist belangrijk in de omgang tussen clubs en teams. Daarom hebben de clubs besloten een gezamenlijke lijn uit te dragen en samen activiteiten te organiseren om aandacht voor het onderwerp te blijven vragen.

Zo is er op het veld elk voorjaar een weekend waarin S&R centraal staat bij de clubs en ook in de zaal zijn er gezamenlijke acties (‘koekjesactie’, ‘de blauwe piet’, etc) gehouden waarbij we aanwezigen bewust maakten van sportiviteit en respectvol gedrag.

Ook hangen op iedere club borden waarop de vijf uitgangspunten van S&R prominent worden weergegeven. De borden hangen op alle 5 clubs op een goed zichtbare plek om alle spelers en bezoekers hier van tijd tot tijd aan te herinneren (zie onder).

http://hcbreda.nl/files/library/bord%20s_r.png

Alle spelers, coaches, trainers, scheidsrechters, commissieleden en via hen natuurlijk ook de supporters van Breda worden geacht op de hoogte te zijn van deze regels en worden gemotiveerd om zich hiernaar te gedragen en te handelen, zowel op de eigen velden als die van onze tegenstanders.Dit is ook opgenomen in het S&R-beleid van onze club.

Ons doel is bewustwording van (sportief) gedrag in en om het veld.Mogelijk zijn er dingen die wij over het hoofd zien.Graag horen we dit van je.Immers, sportieve rivaliteit is mooi en moet vooral blijven. Maar dit neemt niet weg dat we allemaal voor hetzelfde staan:samen zorgdragen voor Sportiviteit en Respect langs en op de hockeyvelden.

Het document "Sportiviteit en Respect op BH&BC Breda" kunt u vinden via deze link.

Heeft u vragen, tips of opmerkingen in relatie tot Sportiviteit en Respect? Stuur een mail naar [email protected] en u krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

Via deze link kom je bij leuke video’s over de onderwerpen die met Sportiviteit en Respect te maken hebben:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/veilige-sportomgeving